VORES VISION

At tiltrække og udvikle talentfulde start-up virksomheder i et attraktivt fællesskab med investorer.

At fastholde virksomhederne ved at gøre Odense og Fyn til Danmark's centrum for start-up's og talentudvikling.

 

DANMARKS BEDSTE BUSINESS ANGEL

Med Torben Frigaard Rasmussen for bordenden i Tanken 16 er man sikret sparring med en erfaren investor, der er kåret til Danmarks Bedste Business Angel.

Med partnerne Susan Nørgaard, Johnny Killerup og Kasper Guul Laursen sikrer vi, at start-up virksomheden er klar til at finde og tackle investorer.

Vi er selv investorer. Vi har købt og solgt virksomheder igennem mere end 10 år. Vi kender virksomhedernes behov, investorernes ønsker, og vi kender forhandlingsforløbet.

Vi har siddet på begge sider af bordet. Vi sikrer start-up virksomheder viden, værktøjer og kontakter til kapitalrejsning

 

VI ER I FULD GANG

Vi startede i 2018 og har allerede sendt de første start-up's godt og sikkert videre fra Tanken 16.

De er alle succesfulde, og har på nuværende tidspunkt tilsammen skabt mere end 50 nye arbejdspladser.

 

HANDS ON & SKRÆDDERSYET

Alle start-up's har forskellige forudsætninger, kompetencer og behov for sparring og udvikling. Derfor skræddersyer vi alle forløb - både hvad angår indhold og varighed. 

Vi påpeger ikke kun fejl og mangler, vi retter dem også. Vi tager fat og deltager i den praktiske gennemførelse sammen med det team af eksperter, der er tilknyttet Tanken 16.

OUR VISION

To attract and develop talented start-up businesses in an attractive community, together with investors.

To maintain the businesses by making Odense and Funen the Danish capital of start-ups and talent development.

DENMARK'S BEST BUSINESS ANGEL 

With Torben Frigaard Rasmussen at the head of the table in Tanken16, you are guaranteed an experienced sparring partner, who has been elected as Denmark’s Best Business Angel. 

Together with the partners: Susan Nørgaard, Johnny Killerup and Kasper Guul Laursen, we ensure that the startup is ready to find and attract investors.

We are investors ourselves. For more than 10 years, we have bought and sold businesses. We are experts when it comes to business needs and investors demands and we know the negotiation process inside out. 

We have experienced being on both sides of the negotiation table. We guarantee knowledge, tools and contacts for capital provision for startup businesses.

WE ARE GOING STRONG

In 2018 we began our journey and we have already sent the first startups safely on their way from Tanken16.

They are all successful and have currently created more than 50 new jobs. 

 

HANDS-ON & TAILORED

All startups have different starting points, competencies and needs for sparring and development. Thus, all of our courses are custom-made when it comes to content and duration.

We do not just shed light on the flaws or weak points - We correct them. We get down to work and participate in the practical implementation alongside the team of experts provided by Tanken16.