FOKUS & UDVIKLING

De fleste start-ups har deres centrale fokus på forretningsidéen - præcis, hvor det skal være.

Det betyder, at det tager lang tid før, man har ressourcer og kompetencer til at komme omkring de øvrige essentielle elementer, som skal bidrage til vækst og udvikling af selve forretningen samt markedet.

BLIV INVESTERINGSMODEN

Uden en 360 graders gennemarbejdning af virksomheden og dens potentiale er det ofte svært at rejse kapital. Den proces vi går igennem, skaber det fundament, som er forudsætningen for at kunne udarbejde en komplet og investeringsmoden business case.

En solid og god business cases er en investors krav for at kunne vurdere virksomheden, før der foretages en eventuel investering.

Tanken 16 skaber det fundament, der gør din virksomhed klar til mødet med investoren.

FOCUS & DEVELOPMENT

Most startups mainly focus on their business ideas - which is exactly how it should be.

Therefore, getting the resources and competencies to focus on additional essential elements that contribute to the business’ growth and development can take time. 

BECOME INVESTMENT READY

Without a complete analysis of the business and its potential, raising capital can often prove to be difficult. The process we go through, creates the foundation that is essential to make a complete and investment ready business case.

A solid and good business case is necessary for investors, in order to value a business prior to making a potential investment.

Tanken16 creates the foundation that prepares your business for the meeting with the investors.

VI HAR BLANDT ANDRE HJULPET DISSE

START-UPS