PROFESSIONALISERET KAPITALMODNING

Som investor får man ofte henvendelser fra interessante start-ups, der er virkelig gode potentielle emner. Men vejen fra den gode idé til en kapitalmoden virksomhed - den er lang og den er ressourcekrævende, hvis den enkelte investor selv skal håndtere hele forløbet.

Tanken 16 har gennem nogle år professionaliseret vejen frem mod kapitalmodning af start-ups.

SKRÆDDERSYET FORLØB

Vi har samlet nogle af de bedste forretningsudviklere omkring et professionaliseret forløb. Forløbet skræddersyes til den enkelte start-up, dermed sikres investoren de svar, der er afgørende for, om man vil investere eller ej.

SCREENINGSPROCES

A PROFESSIONAL JOURNEY TOWARDS CAPITAL READINESS

Investors often receive inquiries from interesting start-ups who have the potential to be really good investment cases. 

However, the road from a great idea to a capital ready business is long and resource-demanding, especially if the individual investor has to handle the entire process.

Over the last few years, Tanken16 has professionalized the road for capital ready  start-ups.

TAILORED PROCESS

We have gathered some of the very best business developers together in a professionalized process. The process is tailored for each start-up, and the investors are provided with the answers that are crucial to their decision to make an investment or not.

KAPITALMODNING AF START-UPS

TRÆNING & NETVÆRK